Staff Members

Juri D. Apresjan
Igor M. Boguslavsky
Viacheslav G. Dikonov
Pavel V. Dyachenko
Tatyana I. Frolova
Evgenia S. Inshakova
Leonid L. Iomdin
Leonid G. Kreydlin
Irina E. Lazurskaya
Alexander V. Lazursky
Leonid G. Mityushin
Andrey A. Movsesyan
Olga Yu. Podlesskaya
Ivan P. Rygaev
Vladimir Z. Sannikov
Victor G. Sizov
Svetlana P. Timoshenko
Leonid L. Tsinman